Komplex energetikai és vezérléstechnikai rendszert hozott létre a PannErgy

A geotermikus energia hasznosításával foglalkozó PannErgy Csoport tagja a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. (PEGE Zrt.) az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” (PIAC_13) című kiírásra benyújtott pályázata 442 479 143 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el 2013 decemberében – közölte a társaság.

A projekt célja egy kutatás-fejlesztési tevékenységen keresztül egy prototípus és egy módszertan megalkotása volt, amely jelentős szellemi hozzáadott értékkel, új piacképes terméket, és technológiát hozott létre. A PIAC_13-1-2013-0006 azonosító számú projekt keretében egy olyan komplex vezérléstechnikai és folyamatszabályozási rendszer valósult meg, amelynek több pillére van, többek között egy geotermikus nyomásszabályozó rendszer, egy hiba előrejelző rendszer, valamint a geotermikus rendszer üzemét a távhőszolgáltatásba illesztő felsőszintű folyamatirányító rendszer.

A geotermikus rendszerek működésének elemzésével, korlátainak felismerésével hatékonyan kerülhetőek el a meghibásodások, csökkenteni lehet azok bekövetkezési valószínűségét, növelni lehet a geotermikus hőenergia hatékonyabb felhasználását. A geotermikus rendszerben keringő, fűtési célra használt termálvíz nagy mélységből származik. A felszínre érkezve a mélyből kitermelt víznek az egyensúlyi állapota megváltozik. Ezeket a folyamatokat nyomon követni és szabályozni kell, hogy a gázképződést, a vízkőképződést és egyéb vízkémiai folyamatokat és ezek üzemvitelre gyakorolt hatását uralni, befolyásolni lehessen az üzemi problémák elkerülése érdekében. A folyamatok nyomon követésével, ha bizonyos hatásokat teljes mértékben elkerülni nem is lehet, ismeretükkel és folyamatos nyomon követésükkel a várható karbantartási tevékenységek prognosztizálhatóak.

A felsőszintű folyamatirányító rendszer a várható időjárási előrejelzés segítségével a fentebb részletezetteknek megfelelően egy szimuláció segítségével modellezi a következő 36-72 óra üzemét, amely minden hőforrás üzemeltetője részére fontos információkat szolgáltat. A rendszer kioptimálja, hogy a hőforrások kapacitásainak és korlátainak és a gazdasági optimumok figyelembevételével milyen üzemállapotban és milyen teljesítménnyel üzemeljenek és szabályozza is azokat.

A projekt létrehozásával egy komplex energetikai és vezérléstechnikai rendszer jött létre, amely bárhol hasznosítható, ahol nem homogén a termelési portfólió. A fejlesztés során egy olyan rendszer került kidolgozásra, amely egyfajta alkalmazást jelent bármely európai és Európán kívüli szolgáltatónak a geotermikus energia alapú távhőszolgáltatás szélesebb körű kialakításában és fejlesztésében, valamint a hagyományos energiahordozó felhasználásán alapuló, korszerűtlen távhőszolgáltatás, és a nem megfelelő hatékonysággal működtetett geotermikus hőenergia hasznosító rendszer optimalizálásához egyaránt.

A miskolci prototípus projekt módszertana akár minden második kelet-közép-európai és balkáni városra igaz lehet, ahol a zöldenergia áttörése a hasonló hőforrás allokációk miatt még nem valósulhatott meg, vagy ahol a zöldenergia felhasználását tovább kívánják növelni. A PEGE Zrt. projektje választ ad azokra a kérdésekre is, hogy a távhő rendszerek hogyan tudnak optimális, a meglévőnél alacsonyabb termelői kapacitás fenntartásával üzemelni, csökkentve a felhasználókra nehezedő költségnyomást. A PEGE Zrt. PIAC_13 fejlesztése hozzájárulhat a PannErgy Csoport hazai piacon történő további terjeszkedéséhez, valamint lehetőség szerint ezen prototípus és technológia segítségével a nemzetközi és világpiacon való megjelenéséhez. A projekt volumenét mutatja, hogy a megvalósítási ideje majdnem két évet vett igénybe, és 2015 júliusában fejeződött be.

A projekt összköltsége közel 900 millió forint, amelynek finanszírozását a Társaság jelentős részben az elnyert támogatásból fedezi.

YouTube videó

Hozzászólás beküldése

*