Jogi nyilatkozat

Az EnergiaFocus.hu blog fenntart minden olyan jogot – így különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait – amelyet kifejezetten nem ruház át a honlap látogatója számára.

A honlap, annak tartalma az írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel.

A blogon közzétett tartalom a honlapra az EnergiaFocus.hu-ra való hivatkozással, az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben szabadon felhasználható.

Az EnergiaFocus.hu cikkeiben idézett személyek a másodközlésből nem hagyhatók ki, az idézetek nem módosíthatók.

Egyebekben a honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni bármilyen módon, változatlan formában is; kimásolni; abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely a blog jogait sérti vagy veszélyezteti.

A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.

Az EnergiaFocus.hu szavatolja, hogy a honlapon található tartalom teljes mértékig összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra. Valamennyi honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.

Az EnergiaFocus.hu a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősséget kizárja.

Amennyiben Ön a saját honlapján a honlapra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag az EnergiaFocus.hu előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg.

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmaz, amelyek tartalmáért az EnergiaFocus.hu semmiféle felelősséget nem vállal.

 

Az EnergiaFocus.hu kiadója a Wahed Média Kft.